• 544 502 245
  • praktickalekarkabrno@gmail.com
  • U Pošty 14, 625 00 Brno

Úvod

MUDr. Jarmila Čechová

  • Úvod
  • MUDr. Jarmila Čechová

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. V roce 2016 jsem získala odbornou způsobilost v oboru vnitřní lékařství – základní interní kmen v oboru všeobecné praktické lékařství, v roce 2014 základní anesteziologický kmen. V roce 2018 jsem atestovala v oboru praktické lékařství.

Kromě stáží a praxí na specializovaných pracovištích jsem působila v Nemocnici Ivančice na oddělení multioborové JIP a ARO ( lůžkové oddělení JIRP a anesteziologická část), také na interním oddělení a v ordinaci praktického lékaře v Bystrci.