• 544 502 245
  • praktickalekarkabrno@gmail.com
  • U Pošty 14, 625 00 Brno

Úvod

REGISTRACE PACIENTŮ

Vzhledem k plné kapacitě, registrujeme pouze pacienty na 60 let ze Starého Lískovce a blízkého okolí a rodinné příslušníky již registrovaných pacientů.