• 544 502 245
  • praktickalekarkabrno@gmail.com
  • U Pošty 14, 625 00 Brno

Úvod

Stop registrace nových pacientů

Od prosince 2021 jsem pozastavili přijímání nových pacientů. Přijímáme pouze rodinné příslušníky již registrovaných pacientů a seniorů ze Starého Lískovce a blízkého okolí. Registraci nutné předem domluvit!