• 544 502 245
  • praktickalekarkabrno@gmail.com
  • U Pošty 14, 625 00 Brno

Úvod

Informace o koronaviru

S dotazy ohledně koronaviru volejte nonstop Státní zdravotní ústav
tel. 724 810 106, 725 191 367, případně na Krajskou hygienickou
stanici Brno, tel. 541 126 425, 541 126 427.
Souhrnné informace i dopovědi na nejčastější otázky týkající se
koronaviru na jižní Moravě naleznete na webu www.khsbrno.cz